Luotettavaa yritystoimintaa jo vuodesta 1956!

Arrow
Arrow
Slider


Palvelut


Metsäteollisuuden hakkeen ja sivutuotteiden kuljetus, sekä sahatavaran kuljetus

Kuljetukset tehdään perästäpurettavilla täysperävaunuyhdistelmillä, joista osa on seinäaukeavia. Nämä seinäaukeavat kontit mahdollistavat kappaletavarakuljetukset.

Teollisuushake, puru ja kuori, sekä sahatavara ovat pääsääntöisiä kuljetustuotteitamme.

 

Metsäenergian kuljetus

Metsäenergian kuljetukset tehdään puoliperävaunu- sekä täysperävaunuyhdistelmillä, joissa purkutapana on perästäpurku kävelevällä lattialla tai ketjupurulla.

 

Maanrakennuspalvelut ja kiviainestoimitukset

Maanrakennuspalvelut tehdään pääsääntöisesti Joensuun ympäristössä ammattitaitoisesti ja laadukkaasti yksityis- ja yritysasiakkaille. Maanrakennuspalveluita ovat mm. talojen ja rakennuksien pohjakaivut, pihatyöt, salaojitukset ja sadevesiputkitukset, sekä teiden pohjatyöt, ylläpidot ja kunnostukset.


Toimitettavia tuotteita ovat sora- ja kalliomurskeet sekä sepelit, kivi- ja kalliotuhkat, seulotut sorat, singeli, salaoja I ja II, suodatinhiekka, penkkasora, moreeni, multa sekä tarvittaessa kuorike. Kiviainekset ovat CE-merkittyjä.

 

Konepalvelut

Pyöräkuormaajilla hoidetaan pääsääntöisesti sahan sisäistä logistiikkaa, johon kuuluu mm. tukkien lajittelu, valmiin tavaran varastointi sekä metsäteollisuushakkeen, sivutuotteiden ja sahatavaran lastaukset.